Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem – DIP

Digital tvilling för utveckling och installation av produktionssystem – DIP

Projekttid: 2018 – 2021

Budget: 10 630 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Projektet tar fram en metodik för att SMF ska kunna skapa digitala tvillingar av sin produktionsmiljö och en webbaserad miljö för enkel lagring och åtkomst av dessa.

System- och linjebyggare har stort behov att minska kostnader, tidsåtgång och problem när de modellerar, utformar och installerar produktionsutrustning. Med teknik och arbetssätt för 3D-skanning av produktionsanläggningar kan en digital tvilling av produktionssystemet enkelt skapas och sedan användas för att stödja utformning av layout, 3D geometri, programmering, och för installation och kalibrering. Projektets mål är att utifrån state-of-the-art-arbetssätt för stora företag utveckla metoder anpassade och användbara för små och medelstora företags förutsättningar.

Projektet tar fram en metodik för att SMF ska kunna skapa digitala tvillingar av sin produktionsmiljö och en webbaserad miljö för enkel lagring och åtkomst av dessa. Dessutom utformas metoder för layoutplanering, 3D-konstruktion och robotprogrammering i den digitala tvillingen. En väsentlig del är metodik för installation och justering så att den fysiska installationen blir som den modellerade digitala tvillingen. Svenska SMF får genom projektet del av fördelarna med 3D-skanning. Därmed kan utrustning installeras snabbare, med ökad kvalitet, färre fel och minskade kostnader.

Projektet genomförs av parter med kunskap om 3D skanning (RISE, Chalmers, ATS, GIAB, Volvo Cars, Volvo Lastvagnar) tillsammans med tillverkande företag (Parker Hannifin, Plastal, KB Components och Blomdahls), automationsleverantörer (Plamex och 3ButtonGroup) och mjukvaruleverantörer/-konsulter (Siemens Industrial Software och Summ Systems).  I projektet kommer fallstudier att genomföras på deltagande företag. Arbetet delas i arbetspaket för nulägesbeskrivning, digitalisering/webbmiljö, modellering, installation/justering, resultatpaketering och ledning.

Vinnova Dnr: 2018-02698

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018