Datadriven hantering av produktionsstörningar (D3H)

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 9 000 000 kronor

Satsning: Produktion2030

Projektet syftar till att digitalisera etablerade verktyg för hantering av produktionsstörningar.

Produktionsstörningar resulterar i höga kostnader och effektivitetsförluster inom automatiserade produktionssystem (studier uppskattar 106 miljarder kronor varje år i svensk tillverkningsindustri).

D3H-projektet syftar därför till att digitalisera etablerade störningshanteringsverktyg (DHV) genom att göra dem datadrivna och därmed mer effektiva. Önskade effekter inkluderar: minskad störningsfrekvens, ökad Overall Equipment Effectiveness (OEE) och bättre möjligheter till kostnadseffektiv automation. De digitaliserade DHV:n kommer att implementeras på sex företag och effekterna på olika störningsmönster kommer att mätas. Slutligen kommer projektet att utveckla förbättringstjänster baserade på DHV:n för intern användning hos tillverkningsföretag eller via konsultbasis. Projektresultaten kommer att spridas utanför konsortiet genom teknikworkshops och utveckling av digitaliserade inlärningsmoduler, inspirerade av Massive Open Online Courses (MOOCs). Modulerna är avsedda att användas i universitetskurser, yrkesutbildning etc., och är kommer att spridas genom inlärningsplattformar, så som Civilingenjör 4.0. För att säkerställa rätt kompetens omfattar konsortiet stora svenska forskningsinstitut och universitet tillsammans med tillverkningsföretag, små och medelstora företag (SMEs), och ett mjukvaruutvecklingsföretag. Ett tvärvetenskapligt team som kombinerar underhållserfarenhet från tillverkningsföretag och expertis inom datavetenskap.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning
Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile