Produktion2030

STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM FÖR HÅLLBAR PRODUKTION I SVERIGE

Finansierat av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med hjälp av ett programkontor.

Styrelsen för det strategiska innovationsprogrammet består bland annat av representanter från de som är initiativtagare till agendan Made in Sweden 2030. Forsknings- och innovationsrådet stöttar styrelsen med bland annat scenarioframtagning, handlingsplaner och utlysningstexter.

Inom Produktion2030 kommer under våren 2014 ett antal expertgrupper bildas – för vart och ett av de sex styrkeområdena. Expertgrupperna ska vara öppna och branschöverskridande och fungera som stöd för forsknings- och innovationsrådet. Här kommer representanter från företag, akademi, offentlig sektor att ingå.

Produktion2030 har identifierat sex områden där svensk tillverkningsindustri är starka idag, men där fortsatt utveckling och innovation är nödvändig.

  1. Hållbar och resurseffektiv produktion
  2. Flexibla tillverkningsprocesser
  3. Virtuell produktionsutveckling och simulering
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Produkt och produktionstjänster
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile