HÖG – forskningsstöd för väldefinierad och avgränsad forskningsfråga

I programmet HÖG ges forskare vid lärosäten och företag möjlighet att gemensamt svara på en väldefinierad och avgränsad forskningsfråga. Beviljade projekt kan pågå upp till tre år.

Syftet med programmet är att bidra till etablering och utveckling av nya forskningsområden och framtida grupperingar samt att bidra till utveckling och stärkt konkurrenskraft för deltagande företag. I programmets syfte ingår också att skapa möjligheter till uppbyggnad av ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv. Programmet är också tänkt att fungera som ett första steg till stiftelsens övriga programformer för forskning.

Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam frågeställning och att detta arbete ska generera resultat som är till nytta för både näringsliv och akademi.

Företagen framhåller att samproduktionen med lärosätet ofta har varit en del i utvecklingen av deras verksamhet; i form av en ny produkt, ny metod, högre effektivitet, nya processer, eller en breddning av företagens marknad. Det finns studier som visar på vikten av kontinuitet i forsknings- och utvecklingssamarbete. Dessa studier lyfter fram att företag som är uthålliga i forskningssamarbete med akademin har högre produktivitet, tillväxt, försäljning och export per anställd, jämfört med dem som inte har samarbete eller som bara har haft det vid något enstaka tillfälle.

Dela