PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #10

PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #10

2.0 HP
Startdatum: 1 augusti 2020

Lärosäte: Högskolan i Halmstad

Målgrupp: Industri, Doktorand

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 1 augusti 2020
Platser: 2 lediga (av 2)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen ger dig verktyg för att du ska vara väl förberedd för att kommunicera din forskning till icke-experter. Vi använder en intervju och kamera för att testa dina färdigheter. Denna kunskap är användbar i all kommunikation, till exempel för att försöka övertyga finansiärer och / eller företag om ditt projekt. Men också för att förbereda presentationer, intervjuer i media eller undervisning. För att få en professionell meddelandebank i ett konkret forskningsprojekt rekommenderar vi även den avancerade kursen - steg två.

Kursstart uppskjuten till efter sommaren – återkommer med datum.

Kursen ges på engelska.

Target group

For those who knows very little or nothing about communication.

It is necessary, important and essential for researchers in academia and industry to know how to explain complicated research to non-experts. You have to be able to reach different target groups with your messages to get an understanding about the importance of your work. It can be a presentation for collaboration, for decision makers or financiers for funding. It can also be an interview in media to the general public (the taxpayers) or politicians.

Prerequisites

No previous knowledge or experience is required to attend.

Aim

Participants will get advice and training on how to interact and present R&D to non-experts.

Content

Graduate students and industry are offered a fundamental course in how to communicate research.

You will get advice and training how to interact and how to present R&D to non-experts. We use camera and interviews to test your skills. You will get a toolbox with concrete tips and advices to be well prepared for efficient communication, also very useful for lecturers. Our aim is that the participants should get a good knowledge about how to prepare a presentation or an interview. We practice your skills by using camera and interviews, so you know how to handle this situation. You will also have to write an approved, short (10-12 lines), kind of press release.

Organisation

This is a two half day course. We begin day one at 11 a.m. until 18.00 p.m. Day two is from 09.00 a.m. until 14.00 p.m. The idea is that the participants, between day one and two, should think about how to create messages and how do a better interview the second day. As a preparation the participants must write a press release to the course leader to weeks before the media training.

Examination

As an examination the participants will write an approved press release about their research and perform an approved interview.

Kontakt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile