P52:  Underhåll av industriell utrustning #1

P52: Underhåll av industriell utrustning #1

4 HP
Startdatum: 1 april 2024

Lärosäte: Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Mälardalens högskola

Målgrupp: Doktorand

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 17 mars 2024
Platser: 3 lediga (av 15)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen syftar till att öka medvetenheten om industriellt underhåll och dess betydelse för den digitala omvandlingen av tillverkningsindustrin. Kursen behandlar ett brett perspektiv på industriellt underhåll med fokus på produktionsutrustning.

Kursen ges på engelska.

Min. 8 participants.

Aim

The course aims to increase awareness regarding industrial maintenance and its importance for the digital transformation of the manufacturing industry.

Learning outcomes  

After completion of the course the course participant should be able to

Course content

The course will address a broad perspective of industrial maintenance, focusing on production equipment. The core area of work for each PhD student will be their own research domain while reflecting on how these domains relate to the maintenance domain. By gaining insights into the domain of industrial maintenance, the PhD students will deepen their understanding of the maintenance implications within their field.

Course organisation

Four physical meetings are planned (lunch to lunch), in addition to work in-between the meetings. Lecture/seminar & Industrial study visit.

Examination 

A successful completion of this course will be judged on the following:

Literature 

Course literature will be decided and made available to participants at course start.

Kontakt

Dela