P22 Avancerade metallbearbetning

P22 Avancerade metallbearbetning

5.0 HP
Startdatum: 1 januari 2020

Lärosäte: Lunds universitet

Målgrupp: Doktorand, Industri

Akademi: Produktionsakademien


Senaste anmälningsdag: 20 december 2019
Platser: 25 lediga (av 25)

Du behöver logga in för att anmäla dig

Kursen riktar sig till dig som arbetar i industrin och till doktorander som vill uppnå en djupare förståelse för bearbetningsprocesser. Genom att ta del av senaste bearbetningsforskning får kursdeltagarna bättre förutsättningar att utveckla implementera forskningsresultat och bidra till utveckling av avancerade bearbetning.

Kursen ges på engelska.

P22 Advanced Metal Cutting

The course is targeted at professionals and doctoral students who want to attain a deeper understanding of machining processes.  Through better understanding of today’s forefront of machining research the participants will be better suited to both implement and contribute to the continued development of the field of machining processes.

NOTE: Dates are not set yet. 

Kontakt

Programansvarig

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile