Sandra Mattsson

Sandra Mattsson

Forskare

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Forskningsprogram: Produktion2030

Min forskning tar avstamp i komplexa arbetssituationer där operatörer behöver stöd till exempel i form av bättre arbetsinstruktioner, robot-människa samarbete samt realtids-mätning av fysiologisk data. Målet är att öka prestation och välbefinnande.

Sandra undervisar i kognitiv ergonomi, upplevd komplexitet, studentens framtida arbetsroll, hur man mäter välbefinnande samt om metoder för smart automation.

Forskning

Sandra har en bakgrund inom Automation och Mekatronik samt har en kandidat i Psykologi. Hennes forskningsområde handlar därför om människo-centrerad automation och hur man kan stötta operatören i komplex arbetssituationer. Sandra presenterade sin avhandling Towards operator wellbeing and performance in complex assembly i februari 2018.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile