Sandra Mattsson

Sandra Mattsson

Forskare

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Min forskning tar avstamp i komplexa arbetssituationer där operatörer behöver stöd till exempel i form av bättre arbetsinstruktioner, robot-människa samarbete samt realtids-mätning av fysiologisk data. Målet är att öka prestation och välbefinnande.

Sandra undervisar i kognitiv ergonomi, upplevd komplexitet, studentens framtida arbetsroll, hur man mäter välbefinnande samt om metoder för smart automation.

Forskning

Sandra har en bakgrund inom Automation och Mekatronik samt har en kandidat i Psykologi. Hennes forskningsområde handlar därför om människo-centrerad automation och hur man kan stötta operatören i komplex arbetssituationer. Sandra presenterade sin avhandling Towards operator wellbeing and performance in complex assembly i februari 2018.

Projekt

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile