Peter Funk

Peter Funk

Professor, Artificiell intelligence/Datavetenskap

Tel: 073 960 7158

Lärosäte/Institut: Mälardalens högskola

Min forskning fokuserar på AI metoder, tekniker och algoritmer som är självlärande och självförbättrande ofta i en kontext av hur dessa sedan kan användas i inom industrin, hälsovård och business.

Peter har en bakgrund med mer än 20 år i akademin med en doktorsexamen vid AI institutionen på Edinburgh University 1998 (finansierad av Marcus Wallenbergs stiftelse), topprankad på fältet. Mer än 10 års erfarenhet av FoU med AI-fokus i industri (Ericsson). Under de senaste 18 åren leder han AI-gruppen vid Mälardalens universitet, rankad av Vinnova (rapport till svensk regering) som en av de 6 bästa / mest produktiva AI-grupperna bland universitet och institut i Sverige. Peters fokuserar på både tillämpad och teoretisk AI, som leder nationella och internationella projekt med budget upp till 4 miljoner Euro (projektledare). Peter är listad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 2019 som en av de 100 mest relevanta forskarna inom digitalisering. Han har ett starkt intresse, är tvärvetenskaplig forskning, synergi och skapa broar mellan akademisk AI-forskning och industrin. Han har fungerat som vetenskaplig rådgivare för små startar upp till stora multinationella företag med ett engagemang för att möjliggöra användningen av AI-tekniker till förmån för företagen och deras kunder inom industri, hälsovård och näringsliv. Peter har mer än 100 vetenskapliga publikationer och mer än 2000 citat.

Projekt

Dela