Ola Isaksson

Ola Isaksson

Professor Produktutveckling

Leder forskargruppen Systems Engineering Design på Chalmers med fokus på utveckling av produktutvecklande förmåga.

Ola doktorerade inom SSF’s ENDREA program 1999 vid Luleå tekniska universitet (LTU) som industridoktorand vid Volvo Aero i Trollhättan, och fram till 2015 hade han en industriell specialistkarriär med forskning vid Volvo Aero, sedan 2012 GKN Aerospace, inom effektiva ingenjörsmetoder. Han var mellan 2007 och 2012 Adjungerad vid LTU inom ”Funktionell Produktutveckling”  med tonvikt på hur tjänstifiering påverka konstruktion och produktutveckling in tillverkande industri.

Ola har arbetat med metodutveckling tillsammans med såväl företag som industri i Sverige och internationellt, framförallt inom flyginstrin.

Efter två år som adjungerad professor vid Chalmers inom Produkt och produktionsutveckling tillträdde han en heltidsprofessur vid Chalmers inom Produktutveckling där han leder en forskargrupp.

Forskning

Med Olas bakgrund inom simuleringsdriven produktutveckling ligger forskningsintresset i hur nya teknologier påverkar konstruktions och produktutvecklingsarbete. Aktuella exempel är digitalisering och additiv tillverkning om leder till att nya kompetenser och discipliner behöver samverka.

Ola har forskningsverksamhet inom b la värdedriven utveckling, plattformsbaserad utveckling, produkt-tjänstesystem (PSS), kunskapsbaserad automation, ”Set Based Engineering”, multidisciplinära ingenjörsmetoder och optimering.

Industriella sammarbetspartners finns b la inom aerospace, fordonsindustri, rymdindustri, tillverkande industri.

Projekt

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile