Massimo Panarotto

Massimo Panarotto

Dr. Maskinteknik

Massimos forskning fokuserar på att utveckla beslutsstöd för effektiv teknologi integration i tekniksystem.

Möjligheten att korrekt utvärdera värdet av teknologi integration i komplexa system blir allt viktigare eftersom kunder, intressenter och samhällets förväntningar ökar och behoven blir allt mer sofistikerade.

Massimo tog sin doktorsexamen i maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola år 2015. Han studerade innan dess maskinteknik vid universitetet i Padua (Italien) och erhöll kandidatexamen 2008 respektive masterexamen 2011.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile