Magnus Wiktorsson

Magnus Wiktorsson

Professor i produktionslogistik

Tel: +46 8 790 94 28

Lärosäte/Institut: Kungliga Tekniska högskolan Mälardalens högskola

Akademi: Produktionsakademien

Analys, design och modellering av industriell produktionslogistik.

Magnus Wiktorsson är professor inom Produktionslogistik vid KTH. Hans forskningsintresse fokuserar utveckling, utformning och analys av industriell produktionslogistik. Han har en bakgrund som lektor och professor vid Mälardalens högskola under 2008 – 2017 och är fortsatt gästprofessor där. Efter sin doktorsexamen 2000 arbetade han som verksamhetskonsult vid IBM och mindre konsultföretag. Han har även arbetat som programledare vid Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, med forskningsfinansiering av program och projekt inom produktframtagning. Han har en civilingenjörsexamen från KTH farkostteknisk linje, med inriktning mot systemteknik (1995) och en Tekn Dr från KTH inom monteringssystem (2000).

Forskning

Med en akademisk bakgrund inom tillämpad matematik, systemteknik och produktionssystem, och en industriell bakgrund inom versamhetsutveckling, analyserar nu Magnus industriell produktionslogistik med avseende på effektivitet, hållbarhet och prestanda. Digitala stöd är en central del i arbetet.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile