Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson

Professor i arbetsvetenskap

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskaplig forskning om produktions- och organisationsutveckling, arbetsmiljö, säkerhet, lärande, hållbarhet och jämställdhet i industrin och med ett särskilt intresse för gruvindustrin och gruvregioner.

Lena Abrahamsson är ämnesföreträdare och professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Hennes forskning handlar om produktion- och organisationsutveckling och arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Ett aktuellt område är gruvor och hållbar utveckling. Ett genomgående tema är genus och jämställdhet. Hon handleder doktorander och verkar som projektledare i ett flertal pågående forskningsprojekt. Inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design undervisar hon i kurserna ”Organisationsutveckling” och ”Produktion och arbetsorganisation” och ”Arbetsplatsanalys”. Hon är ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd och viceordförande i styrelsen för FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Sedan 2016 är hon prodekan för tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. .

Forskning

Aktuella projekt

 1. SUNI, Smart Unions in Industry 4.0. 2018-2019. EU Horizon 2020.
 2. POSTECH, Positioneringsteknik för tung verkstadsindustri. Tillsammans med Swerea Mefos. Vår del handlar om människa-teknik-integration och organisatoriska frågor. 2017-2018. VINNOVA Produktion 2030.
 3. SIMS, Sustainable intelligent Mining Systems (our part is mainly in WP 8 Attractive workplaces). 2017-2020. EU Horizon 2020.
 4. Gender equality in mining industry – designing new gender equality interventions. 2017-2018. VINNOVA-SIP-Strim.
 5. SLO, Social licence to operate (our part focuses mining companies and sustainability). 2017. VINNOVA-SIP-Strim.
 6. EBaR, Environmental Battery Recirculation (our part includes analyses of the working conditions for the operators and to suggest improved working methods and workplace design for the industrial furnace). 2017-2018. MISTRA.
 7. LTU Gender Contact Point. 2016-2017. ERUF.
 8. Cracks in the workers’ collective – windows for change towards gender equal mining workplaces. 2015-2017. FORTE.

Några tidigare projekt

 1. Undoing gender in the innovation systems of the Swedish mining industry – a pilot study. 2015-2016. VINNOVA SIP-STRIM.
 2. SEARCH, Nordic Mining and the search for Women. Designing new gender equality interventions. NordMin. 2014-2016.
 3. Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer. 2014-2015. VINNOVA.
 4. Jakten på malmen och kvinnorna: en förstudie om jämställdhetsåtgärder i gruvnäringen. LKAB, Boliden. 2014.
 5. Framtidsoperatören. 2011-2014. VINNOVA. Tillsammans med forskgrupp vid Chalmers.

Dela