Lars Hanson

Lars Hanson

Projektledare

Tel: 0707- 89 02 72

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Projektledare för IMMA samt anställd vid Scania CV AB.

Projektledare för IMMA samt anställd vid Scania CV AB.

Forskning

Projektledare för IMMA samt anställd vid Scania CV AB.

Projekt

Dela