Lars Blomqvist

Tekn. Dr.

Material- och processparametrars inverkan på formstabilitet och hållfasthet i limmade förband. Analys av resurs- och flödeseffektivitet i industriella processer.

Lars Blomqvist arbetar som forskare vid sektionen för Träbyggande och Boende på RISE Research Institutes of Sweden. Han är verksam inom material- och processanalys, material- och produktutveckling samt produktionsteknik inom trämanufaktur. Blomqvist disputerade 2016 på plan- och formpressade fanerprodukter. Tidigare undervisning har främst skett inom CAE (Computer Aided Engineering) och produktionsteknik inom ramen för högskoleingenjörsutbildningar. Han har därutöver en bakgrund som möbelsnickare, näringslivstutvecklare, tekniker och konsult.

Forskning

Det övergripande syftet med forskningen är att utveckla och förbättra träbaserade produkters prestanda med hänsyn till en effektiv resursanvändning och en fungerande biobaserad ekonomi. Forskningen har bidragit till minskade kassationer och reklamationer av träbaserade produkter samt förbättringar av resurs- och flödeseffektiviteten i industriella processer.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile