Kristina Wärmefjord

Kristina Wärmefjord

Docent Geometrisäkring

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Icke-stel simulering är nödvändigt för att säkersställa geometrisk kvalitet.

Kristina jobbar som docent på avdelningen Produktutveckling på Chalmers i Göteborg. Hon har en lic.examen i matematisk statistik och en doktorsexamen i Produktutveckling.

Forskning

Kristina forskar inom geometrisäkring, icke-stel variationssimulering och analys av mätdata. Arbetet sker i nära samarbete med industrin.

Projekt

Digital värdekedja för geometridata

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Projektet fokuserar på nödvändig data för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

2019 – 2019

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile