Julian Martinsson

Julian Martinsson

Ph.D. student Product Development

Tel: 0317721965

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

In my research I explore how existing data can be used when developing new aero engine components within the same product family. I also investigate the possibility of utilizing the digital twin concept for this purpose.

Forskning

Julian är del av forskargruppen “Systems Engineering Design” på Chalmers Tekniska Högskola, och har en bakgrund i Maskinteknik. Hans forskning är inriktad mot Flygindustrin, och berör hur kunskap och data från tillverkning kan återanvändas vid utvecklingen av nya flygmotor-komponenter. Syftet med denna forskning är att stödja sökandet efter nya innovativa koncept. På sikt kommer metoderna att bidra till sökandet efter mer hållbara flygmotorer.

Dela