Johan Stahre

Johan Stahre

Professor, Tekn. Dr Produktionsteknik

Tel: +46317721288

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Akademi: Produktionsakademien

Forskar inom produktionssystem. Fokus på samverkan mellan människor och automation i systemet.

Professor Johan Stahre är chef för avd. Produktionssystem på Chalmers.
Han är vice programchef för det nationella strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 och sekreterare i svenska Produktionsakademien. Johan Stahre är nationell akademisk kontakt för ManuFuture och Chalmers representant i European Factories of the Future Research Organisation.

Forskning

Professor Johan Stahres forskning handlar om produktion, automation och mänskliga faktorer. Han har lett flera nationella och internationella projekt om social hållbarhet, automationsnivåer och mänsklig styrning av produktionssystem.

Projekt

Dela