Fredrik Elgh

Fredrik Elgh

TD Produkt- och Produktionssystem, Docent Produktutveckling

Min forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av nya metoder och datorbaserade verktyg för att möjliggöra och stödja en hög grad av kundanpassning.

Fredrik startade som doktorand i forskningsprogrammet Proviking och är nu Docent i produktutveckling. Han är för närvarande verksam vid Tekniska högskolan i Jönköping som forskningsledare för miljön Produktutveckling – Datorstödd konstruktion. Fredriks forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av nya metoder och datorbaserade verktyg för att stödja och effektivisera integrationen mellan konstruktion och tillverkning i utvecklings- och offertprocesser av kundanpassade produkter.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile