Erik Sundin

Erik Sundin

Professor i Hållbar produktion

Tel: 013-286601

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Professor vid avdelningen för Industriell Miljöteknik, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI), Linköpings Universitet. Utför forskning inom Hållbar produktion med fokus på cirkulär ekonomi, produkt-som-tjänst, återtillverkning och konstruktion för cirkularitet/återtillverkning.

Erik föddes 1974 och är uppväxt Närkes Kil strax utanför Örebro. År 1993 flyttade han till Linköping för att studera på civilingenjörs- programmet Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y) (miljöteknikprofil). Erik valde sedan att doktorera inom hållbar produktion med fokus på återtillverkning (eng. remanufacturing) och konstruktion för återtillverkning.

Forskning

Erik har lång erfarenhet av forskning på cirkulär ekonomi och återtillverkning. Han skrev sin doktorsavhandling år 2004 med titeln: Product and Process Design for Successful Remanufacturing. Avhandlingen är populär eftersom det är en av få som skrivits inom återtillverkning och har laddats ned över 22 500 gånger. Det mesta av Eriks forskning har fokuserats kring återtillverkning men på senare tid även hållbar produktion och funktionsförsäljning (eng. Product as a Service (PaaS) / Product Service Systems (PSS)).

Internationella projekt

Nationella forskningssamarbeten

Nationellt leder och deltar Erik i flera projekt som berör cirkulär ekonomi och återtillverkning. Mest fokus har den senaste tiden lagts på hur man bäst använder produktlivscykeldata för att underlätta återtillverkning och konstruktion-för-återtillverkning. Han har även lett projekt inom hållbar produktion exempelvis SQID som gick ut på att ta fram en industritvätt/tork som rengör med ultrarent vatten istället för traditionella kemikalier.

Nationella projekt

  • REMARKABLE – Remanufacturing – key enabler to future business
  • ARR – Automation in Repair and Remanufacturing
  • SQID – Sustainable and Qlean Industry Demonstrator
  • Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking
  • Åter Produkt – Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata
  • KEAP – Konstruktion för återtillverkning genom effektiv användning av produktlivscykeldata

Mer information och publikationslista finns på:

https://liu.se/medarbetare/erisu71

Projekt

Dela