Elisabeth Sagström-Bäck

Elisabeth Sagström-Bäck

Avdelningschef Tillverkning

Avdelningschef Tillverkning, Swerea IVF. Forskar på användning av avancerade material i kombination med formande bearbetningsprocesser.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile