Carl-Johan Jonsson

Carl-Johan Jonsson

MSc Maskinteknik

Återanvändning av kunskap i konstruktionsprocessen för följdverktyg för pressade plåtdetaljer.

Doktorand inom forskargruppen för produktutveckling och design på Tekniska högskolan i Jönköping.

Forskning

Ingår i forskningsprojektet Leaner Tools med fokus på att ta konstruktion av följdverktyg till nästa nivå.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile