Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck

Professor Produktinnovation

Tel: 0920-493262, 072 213 47 02

Universitet/Högskola/Institut: Linköpings universitet Luleå tekniska universitet

Forskningsprogram: ENDREA IMIE Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien ProViking VINNOVA: Effektiv Produktframtagning VINNOVA: Komplexa Sammansatta Produkter

Professor produktinnovation, Luleå tekniska universitet. Gästprofessor vid avdelningen Industriell ekonomi (tekn dr) och docent Industriell marknadsföring, Linköpings universitet. Forskar på området produktutveckling och affärsutveckling för företag i samverkan. Projektledare för Kunskapsförmedlingen och Kunskapsturnén.

Anna Öhrwall Rönnbäck är från 1 okt 2014 professor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. Parallellt fortsätter hon som gästprofessor i Industriell ekonomi, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI, Linköpings universitet.

Ämnesföreträdare för produktinnovation, som är en del av avdelningen Innovation och design vid institutionen Ekonomi, teknik och samhälle, ETS, LTU.

Forskar inom Teknikbaserad affärs- och produktutveckling vid CAM -Centrum för affärsutveckling för mindre företag, på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (docent och universitetslektor 2002-2014). Tekn. Dr. Industriell ekonomi 2002, forskarskolan IMIE, Linköpings universitet.

Undervisning: LiU 1997-2014 på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Design och produktutveckling (DPU), som hon deltog i att starta i mitten av 2000-talet. Grundkurser i industriell ekonomi på civilingenjörsutbildningarna, samt 2006-2014 ansvarig för I-programmets slutkurs där studenterna agerar företagskonsulter genom att utveckla strategiska och operativa åtgärdsförslag till mindre industriföretag (ca 5-250 anställda). På DPU-programmet handledning av produktutvecklingsprojekt samt kandidatarbeten. Handledning av examensarbeten på I och DPU och sedan 2014 på LTU.

Projektledare för Kunskapsturnén och Kunskapsförmedlingen, sedan 2002, för resultatanvändning av produkt- och produktionsutvecklingsforskning. Drivs i samverkan mellan svensk industri, svenska forskningsfinansiärer och akademin. ”Innovationsledare” för det nationella programmet Produktion2030. Styrelseuppdrag i flertal mindre bolag och Åtvidabergs Sparbank.

Forskning

Anna forskar inom produktutveckling och affärsutveckling för företag i samverkan, samt IT-stöd för kommunikation mellan företag i samverkan. Arbetar med såväl stora som små företag, och har sedan 1999 speciellt inriktat forskningen mot små och medelstora företag (SMF).

Aktuella forskningsprojekt: 

Tidigare forskningsprojekt:

 

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile