Anders Skoogh

Anders Skoogh

Docent, Tekn. Dr.

Tel: 031-7724806

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Docent på Chalmers (PPU) som arbetar med hantering av produktionsdata för produktionstjänster och underhåll.

Anders Skoogh (PhD) är docent inom produktionstjänster och underhåll vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers. Anders tog sin licentiatexamen 2009 och sin doktorsexamen i produktionssystem 2011, båda från Chalmers. Genom sin tidigare anställning som logistikutvecklare inom Volvo Personvagnar införskaffades industriella erfarenheter som nu ligger till grund för Anders forskning. Hans främsta expertisområde är effektiv hantering av produktionsdata. Dessa data används sedan vid utveckling av hållbara produktionssystem samt som beslutsstöd inom service och underhåll.

Forskning

Svensk tillverkningsindustri utnyttjar cirka 55 % av befintliga resurser i produktionen. Anders Skoogh menar att företag som kan öka sitt resursutnyttjande har mångmiljonvinster att inhämta, exempelvis genom minskade investeringar vid ökad efterfrågan. Han poängterar också kopplingen mellan resurssnålhet och miljövänlig produktion. Många företag har problem med trasiga maskiner, vilket i sin tur gör att annan utrustning också står stilla i väntan på material, så kallade systemförluster. I Anders forskning automatiseras hanteringen av produktionsdata så som maskiners felfrekvens och reparationstider. Dessa data används sedan som beslutsstöd inom service och underhåll samt vid simulering av produktionsflöden för att öka driftsäkerheten och minska onödiga väntetider. I sin doktorsavhandling utvecklade Anders ett koncept för automatisk hantering av produktionsdata samt en tillhörande mjukvarudemonstrator (GDM-Tool). Detta koncept har visat sig effektivt i flera internationella företag inom fordons- och flygindustri. Den reducerade tidsåtgången möjliggör realtidsprioritering av service- och underhållsaktiviteter samt mer frekvent användning av virtuella verktyg för utveckling av produktionsflöden, exempelvis diskret händelsestyrd simulering.

Projekt

Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod)

Syftet med projektet var att öka produktivitet och robusthet inom tillverkande industri genom utökad användning av faktabaserade simuleringar och optimeringar. Detta har uppnåtts genom att integrera verktyg för hantering och analys av indata (GDM Tool) med simulering och optimering av produktionsflöden (FACTS Analyzer). Tidsåtgången från fråga till faktabaserat svar vid utveckling av produktionsflöden har reducerats till bara några minuter i miljöer där det finns fungerande produktionsnära IT-system.

2013 – 2017

Dela