Anders Jarfors

Anders Jarfors

Professor Material och Tillverkning - Gjutning

Material och processutveckling för gjutna komponenter. Huvudfokus är aluminium material och reogjutningsprocesser för komplexa geometrier och hög värmeledning eller duktilitet och utmattningshållfasthet

Professor Anders Jarfors,  Professor in Materials and Manufacturing – Casting at JTH at Jönköping University

Born in 1963 in Trollhättan, Sweden Anders Jarfors is, with his resent move to Jönköping, is almost back where it all started! He has a MSc, and PhD from KTH. In 2000 he was given the title Docent.

In 2000 he left KTH for Singapore Institute of Manufacturing Technology, (SIMTech) supporting the contract manufacturing industry in Singapore and Malaysia making mainly, telecom and automotive components. In 2003 he was seconded to MMI Holdings as acting Head of Engineering responsible for casting, brazing, plating and design.

In 2004 Anders Jarfors left SIMTech for  SwereaKIMAB as Business Area Director for Alloy development and process development with responsibility for Casting, Powder Metallurgy, Thermodynamics, Thermo-Mechanical Processing, Metallography and Analytical Chemistry.

In 2007 Anders Jarfors returned to SIMTech. The main research work was related to casting with work focusing on casting the un-castable, for electronics cooling and domestic appliances, as well as for  automotive components. In 2009 he returned to academia as Adjunct Associate Professor with School of Mechanical and Aerospace Engineering at Nanyang Technological University. Here the research focused on superplastic forming,  micro-stamping and cast ultra-high strength biocompatible Mg based metallic glasses.

Since August 2011 Anders Jarfors is Professor in Materials and Manufacturing–Casting.

Projekt

Uthållig produktion av framtida motorkomponenter

Projektet har utgått från utmaningar när det gäller gjutning och realisering av nya gjutjärn med hög hållfasthet och god skärbarhet, vägval avseende bearbetningsstragier samt materialbeteende i skärprocesser när det gäller arbetsmaterialens skärbarhet. Kisellegerat kompaktgrafitjärn har demonstreras som nytt alternativ för framtida motorkomponenter. Ny simuleringsmetodik för att hantera bearbetningsstrategier har introducerats. Generisk kunskap har stärkts när det gäller arbetsmaterialens bearbetbarhet och särskilt när det gäller sammansatta material.

2012 – 2015

Dela