BattVolt

BattVolt

Project time: 2020 – 2023

Budget: 18 miljoner kronor

Funding: Mistra Innovation 23

Battericellerna i dagens elfordon utnyttjas inte optimalt och speciellt för stora batterisystem som består av många battericeller finns möjligheter till betydande besparingar om man kan hitta en bra metod att utnyttja samtliga celler mer optimalt.

Participating researcher(s)

Partners

Share

Similar projects

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile