Impact Innovation

Impact Innovation

Stänger: 2022-11-30 kl 14:00

Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi med förberedelseprojekt stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram.
Vad kan ni söka för?
Förberedelseprojekt inför nästa generation strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation
Vem kan söka?
Aktörer som vill skapa en flexibel, långsiktig och aktörsdriven samverkansform
Hur mycket kan ni söka?
Maximalt 1,5 miljoner kronor kan sökas per projekt och projekttiden är cirka 8 månander

Dela