Mötesplats för framtidens verkstäder

Mötesplats för framtidens verkstäder

Klusterkonferens 2016 Anmälan till Produktionsklustrens årliga konferens 11-12 maj 2016 på Safiren i Katrineholm - Mötesplats för framgångsrika verkstäder.

Anmäl dig

Anmälan kommer att kunna göras på hemsida hos Swerea IVF:

http://www.swerea.se/klusterkonferens-2016

Dela