Digitization of the Future Industry

Digitization of the Future Industry

The Swedish-Belgian Innovation Initiative (SBII) Pilot conference: Digitization of the Future Industry

SBII är ett industriellt FoU-partnerskap med målet att öka marknadsorienterade högteknologiska FoU-projekt mellan Belgien och Sverige. Belgien och Sverige står inför gemensamma industriella utmaningar och måste vara ständigt innovativa och förbättra sina produktionssystem för att upprätthålla en solid industriell industribas. Därför är målet att samla de mest teknik- och FoU-intensiva storföretag, SMF och akademi från Belgien och Sverige och matcha dem med målet att starta gemensamma marknadsinriktade FoU-projekt inom ämnet Digitalisering av framtida industri:

Dela