TriBlade

TriBlade

Projekttid: 2015 – 2019

Budget: 7,73 milj kr

Satsning: Mistra Innovation

Triblade är en ny och banbrytande teknik för rotorblad till vindturbiner, som har potential att påverka hela vindkraftsmarknaden. Tekniken har utvecklats av Winfoor i samarbete med Lunds universitet och bygger på att varje rotorblad utformas som ett fackverk.

Triblade är en ny och banbrytande teknik för rotorblad till vindturbiner, som har potential att påverka hela vindkraftsmarknaden. Tekniken har utvecklats av Winfoor i samarbete med Lunds universitet och bygger på att varje rotorblad utformas som ett fackverk. Den nya tekniken medger att rotorblad kan göras både längre, starkare och mycket lättare än vad som är möjligt idag. TriBlade använder sig av samma material som vanliga rotorblad men kan reducera vikten med upp till 80 % samt potentiellt göra det möjligt att tillverka blad som är dubbelt så långa som i dag. En fördubblad längd på rotorbladen innebär att uteffekten blir hela fyra gånger så stor. Dessutom kommer tekniken att minska produktionskostnaderna och gör transport och installation lättare.

Vindkraft är den näst största förnybara energikällan efter vattenkraft. Det är en mogen och växande marknad, där utvecklingen går mot större och effektivare vindkraftverk. TriBlade har potential att spela en avgörande roll i denna utveckling genom att driva på utvecklingen av nästa generations större och effektivare vindturbiner samt bidra till att påskynda övergången till ökad användning av förnyelsebara energikällor både i Europa och övriga världen. Målet med projekten är att lösa de tekniska utmaningarna som återstår. Detta inkluderar att hitta en fackverkstopologi som är både strukturellt och aerodynamiskt effektiv. Tekniken ska även verifieras i en småskalig pilotinstallation.

Projektet drivs i samarbete mellan Lund Tekniska Högskola, Marstrom Composite och Winfoor AB.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

2019 – 2021

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)