SunDrive

SunDrive

Projekttid: 2015 – 2017

Budget: 7,42 milj kr varav 3,71 av Mistra Innovation

Satsning: Mistra Innovation

Traditionella vägfordon bidrar både till miljö- och hälsoskadliga utsläpp och till okat buller i våra städer. Fordonsbranschen söker därför efter bättre alternativ. Ett sätt är att elektrifiera bilar men tekniken brottas fortfarande med problem. Framförallt är det batteriernas begränsade kapacitet som hindrar ett verkligt genombrott.

Bakgrunden till projektet är att traditionella vägfordon är den viktigaste källan till många skadliga utsläpp och städers bullernivåer samt att majoriteten av alla vägresor görs över korta sträckor med endast en person i bilen. Projektet SunDrive utnyttjar solenergi för ökad körsträcka för elfordon samt minskad bränsleförbrukning för övriga fordon genom att utveckla teknik för integrering av solceller i karosspaneler.

De specifika forskningsmålen är: (a) öka mekanisk flexibilitet samt minska vikt hos PV genom att utveckla extra tunna solceller, (b) öka det effektiva PV-området genom optimering av solcellernas form, (c) minska interna förluster i PV genom optimerad intern koppling, (d) utveckla monolitiskt integrerade solceller för förbättrad elektrisk kompatibilitet med fordonssystemen, (e) utveckla ytbehandlingsteknik för kompatibilitet mellan PV-ytor och karosspaneler tillverkade av lätta material som kompositer och aluminium, (f) studera termisk obalans mellan integrerade solceller och karosspaneler samt (g) studera användande av solceller som ersättning för gel-coat och målning.

Tekniken som utvecklas i projektet demonstreras i två elfordon från Clean Motion där målet är att öka den dagliga körsträckan för ZBee från 50 till 75 km.
Samarbete mellan Midsummer, Swerea Sicomp och CleanMotion.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt