SAPPA: Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Projekttid: 2014 – 2016

Budget: 12 380 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

I SAPPA-projektet utvecklas en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för prediktivt underhåll av produkt- och produktionssystem, med fokus på industriella tillämpningar.

Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem, med fokus på industriella tillämpningar. Tillvägagångssättet är att proaktivt detektera avvikelser i beteendet hos produkter i förhållande till en simuleringsmodell som kontinuerligt uppdateras med realtidsdata från produkter i drift. Konceptet gör det möjligt för leverantören att klättra i värdekedjan och ta ett större ansvar för värdebyggande hos kunderna som kan fokusera på sin kärnverksamhet och speciella förmåga vilket leder till ökad samlad produktivitet, kvalitet och konkurrensförmåga, jämfört med traditionella hårdvaruprodukterbjudanden. Detta förändrar affärsrelationerna mellan leverantörer och kunder genom risk- och vinstdelning, vilket främjar hållbar utveckling genom ekonomiska incitament. Ett prototypsystem kommer att utvecklas för en tillgänglighetskritisk pilotapplikation, bestående av ett processindustriellt produktions-system som drivs av hydraulmotorer. Den data som kontinuerligt samlas in via telematiktjänster från produkter i drift skapar en värdefull tillgång som stöder kunskapsdriven produktutveckling, där nästa generations tjänsteintegrerade produkter förbättras och utvecklingstiden för nya produkter minskar.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016