Reducering av underhållsrelaterat slöseri

Reducering av underhållsrelaterat slöseri

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 9 746 000 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Projektets mål är att utveckla en generisk metod som underlättar för Svensk fordonsindustri att arbeta systematiskt med att minska sitt underhållsrelaterade slöseri.

Idag fokuserar industriföretag oftast på att minska slöserier inom värdeflödet utan att ta hänsyn till eventuell suboptimering. Detta gäller speciellt för underhållsorganisationer. Produktionsledare kräver ofta en hundraprocentig tillgänglighet utan att reflektera på vad kravet verkligen innebär. Vidare så är det också vanligt att de underhållskoncept som finns och utvecklas strävar efter att nå just maximering av tillgänglighet utan att ta i beaktning vilken tillgänglighet som är tillräcklig utifrån produktionsplaneringen eller utan beaktning till underhållskostnaden eller dess potentiella slöseri. Det finns en outnyttjad potential inom svensk fordonsindustri att systematiskt börja arbeta med att minska underhållsrelaterat slöseri. Forskningsprojektet har, i nära samarbete med industriföretag, att utvecklat en metod som kan underlätta för svensk fordonsindustri att systematiskt arbeta med att minska sitt underhållsrelaterade slöseri och därmed öka dess konkurrenskraft. Slutresultatet av projektet har sammanfattats i en handbok (på svenska). Om du är intresserad av handboken så hör gärna av dig till nedan projektdeltagare.

Deltagande forskare

Partners

Dela