Organisering av produkt-tjänsteframtagning för globala marknader

Projekttid: 2013 – 2016

Budget: 5 359 000 kronor

Att utveckla, implementera och sprida effektiva utvecklingsmetoder för tillverkande företag att erbjuda globalt kundanpassade produkt-tjänsteerbjudanden

För att bibehålla konkurrenskraft och innovationsförmåga arbetar många svenska industriföretag mot att bli globala produkt-tjänsteleverantörer där kärnprodukter kompletteras med tjänster såsom underhåll, IT övervakning, och ansvar över produktlivscykeln. Lansering av sådana erbjudanden kräver nya affärsmodeller, processer för gemensamt värdeskapande och hög grad av kundanpassning för att möta olika krav från heterogena globala marknader. Denna kunddifferentiering ger möjlighet till merförsäljning, men också kostnader.   Projektet syftar till att utveckla, implementera och sprida utvecklingsmetoder för hur tillverkande företag kan erbjuda globalt kundanpassade produkt-tjänsteerbjudanden som möter motstridiga och differentierade marknadskrav med högt kundvärde utan skenande utvecklingskostnader.   Genom projektteamet, som inkluderar akademisk expertis, involverade företag såsom Volvo CE och Sandvik Coromant samt implementeringsorienterade kunskapsintermediärer såsom SICS och Automation Region, avser projektet utveckla en grupp av helt nya produkt/tjänsteutvecklingsmetoder.   Trots att tidigare forskning visar att framgångsrika företag ökat sin försäljning med 10-20 % genom att bli kundanpassade produkt-tjänsteleverantörer har inte litteraturen om product-service systems (PSS) utvecklat metoder för integrering och kundanpassning för produkt/tjänsteerbjudanden, vilket är den ansats som ligger närmast med det som vi avser åstadkomma. PSS-litteraturen lyfter enbart fram att kompletterade tjänster behövs men ingenting om hur de skall implementeras med ett kundnära och globalt differentierat synsätt till låga kostnader.

Deltagande forskare

Partners

Dela