LWA

Projekttid: 2008 – 2013

Budget: 32,8 milj kr varav 12,5 från ProViking

Nya miljökrav och lagar har en stor inverkan på nya produkter och produktframtagningen. Speciellt inom fordonsindustrin motiverar detta ett stark fokus på lätta produkter med ett större innehåll av polymera komponenter. Detta innebär nya utmaningar under konstruktions, verifierings och produktionsfasen. Vid virtuell produktframtagning betyder detta många nya krav och svårigheter under alla faser under produktframtagningen.

Nya miljökrav och lagar har en stor inverkan på nya produkter och produktframtagningen. Speciellt inom fordonsindustrin motiverar detta ett stark fokus på lätta produkter med ett större innehåll av polymera komponenter. Detta innebär nya utmaningar under konstruktions, verifierings och produktionsfasen. Vid virtuell produktframtagning betyder detta många nya krav och svårigheter under alla faser under produktframtagningen. Målet med detta projekt är att utveckla ny kunskap, verktyg och metoder för att säkert kunna genomföra variationssimulering för lätta delkomponenter som består av plast och gummi detaljer. Projektet är uppdelat i ett antal underprojekt (A-G). En demonstrator kommer att utvecklas som sammanfattar alla underprojekten och tydligt visar vinsten med projektet. Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela