Kvalitetssäkring av laser och ultraljudssvetsar

Kvalitetssäkring av laser och ultraljudssvetsar

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 7 500 000 kr

Målet för detta projekt är att utveckla metoder för att kvalitetssäkra och optimera laser- och ultraljudssvetsade komponenter.

Målet med programmet ”Produktion2030” är att öka den svenska tillverkningsindustrins globala konkurrenskraft genom att bygga en hållbar och resilient tillverkningsindustri. Med det svenska nationella hållbarhetsmålet att bli fossilfritt år 2045 är det naturligt och avgörande för universitet, forskningsinstitut och företag att bygga tvärvetenskapliga forskargrupper för att utveckla nya och hållbara tillverkningstekniker, till exempel för eldrivna fordon. Detta projekt syftar till att utveckla metoder för att kvalitetssäkra och optimera laser- och ultraljudssvetsade komponenter. För att minska tillverkningstiden för till exempel nya elektriska maskiner, batteripaket och även svetsade komponenter inom andra områden kommer ett multisensorbaserat system för övervakning av svetskvalitet att utvecklas. Med hjälp av maskininlärning kommer systemet att övervakas i realtid med data som samlas in av systemet. Digitala tvillingar av svetsprocesserna kommer att utvecklas samt kombineras de senaste maskininlärningsteknikerna för att undersöka hur olika parametrar påverkar svetsfogen. Som en följd av detta minskar slöseriet och en resurseffektiv produktion kan realiseras.

Vinnovas dnr: 2021-03693

Deltagande forskare

Partners

Dela