HiPO

Projekttid: 2009 – 2013

Budget: 22,9 milj kr varav 9,8 från ProViking.

Ett av de viktigaste områdena för effektiv produktutveckling av komplexa tekniska produkter ligger i att använda effektiva modeller som kan användas under hela designprocessen.

Ett av de viktigaste områdena för effektiv produktutveckling av komplexa tekniska produkter ligger i att använda effektiva modeller som kan användas under hela designprocessen. Intresset för realtid simulering har ökat under senare år. Det finns flera anledningar till detta. Mer funktionalitet i produkter realiseras med hjälp av inbyggd programvara och realtids-simulering behövs för ”hardware-in-the-loop” (HWIL) simulering som är en viktig teknik för validering av sådana system. Dessutom behövs realtids simulering för ”human in the loop” (HIL) simulering, som används både för produktdesign och i träningssimulatorer. I nuläget används, specialiserade, mycket förenklade, och ofta linjära modeller för realtidssimulering. Detta projekt syftar till utveckling av simuleringsteknik för realtidssimulering av high fidelity-modeller, som bygger på teknik som utvecklats under lång tid vid Linköpings universitet. Detta kommer sedan att användas i de industriella tillämpningarna i projektet. Projektledare: Petter Krus, tfn: 070-828 17 92, e-post: Petter.Krus@liu.se Forskningsresultat: Kontakta Projektledaren.

Deltagande forskare

Dela