Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter (FAMCOP)

Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter (FAMCOP)

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 6 300 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Syftet är att demonstrera framtagning av kopparbaserade komponenter genom additiv tillverkning med kortade ledtider och ökad flexibiliteten.

Målet med projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov. Projektet adresserar området flexibel produktion. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definierats av projektkonstellationen när det gäller induktorer där koppar används och inom övriga tillämpningar där behov av ny tillverkning av kopparbaserade produkter är av intresse.

Inom projektet studeras och utvecklas lösningar med de pulverbäddbaserade teknikerna selektiv lasersmältning (LS) och binder jetting (BJ). Projektet innefattar insatser inom design för additiv tillverkning av kopparbaserade produkter, materialdriven processoptimering till slutlig utveckling och utvärdering av de valda demonstratorerna i en logisk följd. Insatser för resultatspridning ingår även på både nationell och internationell nivå. För respektive tillämpning adresseras hela värdekedjan från pulvertillverkning till slutprodukt.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019