Om Sri Aeddula

Om Sri Aeddula

Ph.D. Mechanical Engineering

Lärosäte/Institut: Blekinge Tekniska Högskola

Supporting engineering product development with Artificial intelligence and/or Machine learning.

Omsri Aeddula, född 1993 i Indien, bedriver för närvarande doktorsexamen vid  produktutvecklings forsknings laboratorium (PDRL), Blekinge Institute of Technology (BTH) inom området konstgjord intelligens och maskininlärning inom ett produktutvecklingssammanhang. Han fick sin kandidatexamen i elektroteknik med huvudsaklig specialisering i signalbehandling från Blekinge Institute of Technology 2017 och avslutade kandidatexamen i elektronik och kommunikation från Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, Indien 2015.

Forskning

Hans nuvarande fokus är att stödja teknisk produktutveckling med artificiell intelligens och maskininlärning. Han är en del av forskningsprofil ”Model Driven Development and Decision Support”. Han kommer också att vara involverad i tillämpad hälsovårdsforskning inom ny BTH-forskningsklinik inom AI och ML. Hans andra forskningsintresse inkluderar signal / bildbehandling, beslutshantering, datorvision, djup inlärning och konstgjorda neurala nätverk.

Projekt

Dela