Kristian Nygren

Industridoktorand

Tel: 013 - 35 95 20

Lärosäte/Institut: Uppsala universitet

Kristian är industridoktorand anställd vid Impact Coatings AB. Han arbetar med att utveckla beläggningar för bränslecellsplattor.

Kristian är industridoktorand anställd vid Impact Coatings AB. Han arbetar med att utveckla beläggningar för bränslecellsplattor.

Forskning

Kristian forskar på tunnfilmer som deponeras med Physical Vapor Deposition (PVD) på bränslecellsplattor. En viktig frågeställning är att identifiera optimala materialegenskaper samt att koppla dessa till mikrostruktur, kemisk sammansättning och substratval. En annan viktig punkt är att studera uppskalning av processen till industriellt relevanta processerparametrar.

Projekt

Dela