Jens von Axelson

Jens von Axelson

Ph.D. Production Engineering

Tel: 08-4733182

Utveckling av förbättringsverksamhet på såväl operativ, taktisk och strategisk nivå som inom innovationssystem och arenor.

Arbetar idag som programledare på Vinnova med drift och utveckling av innovationssystemet kopplat till industriell utveckling. Kompetens inom utveckling av verksamhets- och innovationssystem kopplade till metodutveckling, införande och effekter inom industriell utveckling med fokus på SMF och samverkan. Utvecklar insatser och kunskap med utgångspunkt i helhet och visioner. Kunnig med kunskap om samhällets, företagens och akademins utgångspunkter och utmaningar. Entusiasmerar, leder och tränar andra genom visioner och coachning.

Forskning

Publications:

Dela