Basim Al-Najjar

Basim Al-Najjar

Professor Dr. of Terotechnology

Tel: 0707653051, 0470-708422

Lärosäte/Institut: Linnéuniversitetet

Forskare i underhållseknologi, CM, CBM och dess teknisk och ekonomisk betydelse för produktion, kvalitet, miljö, livstidskostnad samt företagslönsamhet och konkurrenskraft.

https://lnu.se/personal/basim.al-najjar/

 

Forskning

https://lnu.se/personal/basim.al-najjar/https://www.linkedin.com/feed/?trk=

Projekt

Dela