Anna Syberfeldt

Anna Syberfeldt

Professor i Produktionsteknik

Tel: 0500-448577

Virtuell produktionsutveckling

Anna Syberfeldt är forskningsledare för forskargruppen Produktion och Automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde som består av cirka 40 forskare som arbetar inom virtuell tekniker. Gruppens forskning tillämpas i stor utsträckning i nära samarbete med industripartners, främst inom tillverkningsindustrin. Forskningen omfattar olika områden som simulering, optimering, robotik, beslutsstödssystem och operatörsverktyg.

Forskning

Annas forskning är inriktad på virtuell produktionsutveckling och på att lösa komplexa industriella problem inom industrin. Anna använder sig av olika virtuella metoder, artificiell intelligens och IT-baserade applikationer i sin forskning. Anna leder flera forskningsprojekt och handleder tio doktorander.

Projekt

Dela